Press "Enter" to skip to content

Fonduri de Investitii

Fondurile de investitii:

  1. Fonduri Inchise de Investitii cunoscute la nivel international de Closed End Funds sau Non UCITS –
  2. Fonduri Deschise de Investitii – FDI, cunoscute la nivel international sub denumirea de Open End Funds – OEF sau mai potrivit directive Europene 85/611 cu numele de Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities – UCITS.

Unitatile de fond

Detinerea de catre o persoana a unei unitati de fond reprezinta detinere de capital in activele nete ale Fondului. Achizitionarea de unitati de fond reprezinta modalitatea de a investi in Fond, iar valoarea unitatii de fond se modifica in fiecare zi, in functie de valoarea activului net al Fondului. Acesta variaza de la o zi la alta in functie de numarul de vanzari si rascumparari realizate in acea zi. Pretul unei unitati de fond este denumit in limbaj specializat VUAN (Valoarea Unitara a Activului Net). VUAN –ul este calculat impartind Activul Net la numarul de unitati de fond existente.

  1. Fondurile inchise emit unitati de fond la inceput si tocmai de aceea se adreseaza unui numar limitat de investitori.
  2. FDI-urile

Fondurile Deschise de Investitii (FDI) sunt o modalitate de plasament a resurselor financiare acumulate de la mai multe persoane, numite Investitori. Banii stransi sunt investitii de catre administratorul fondului (SAI – Societate de Administrare de Investitii), in functie de politica de investitii stabilita in prospectul fondului, de la instrumente de pe piata monetara, obligatiuni de stat sau ale corporatiilor, actiuni de pe bursa pana la alte valori mobiliare agreate de catre CNVM (Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare). In cazul FDI-urilor, emisiunea de unitati de fond se face continuu, atata timp cat fondul exista, iar investitorii pot sa investeasca permanent, atat cei noi, cat si cei deja existenti. Dupa cum spune chiar denumirea de “fonduri deschise” la aceste fonduri pot sa adere (sa subscrie) permanent investitorii, atat cei noi cat si cei cu vechime in fond, concomitent cu faptul ca unii investitori se retrag complet sau isi rascumpara o parte din numarul de unitati de fond detinute.

FDI –urile sunt modalitati de investitii foarte utilizate in tarile dezvoltate, insa mai putin in Europa de Est, unde se stie mai putin despre fondurile de investitii. In Romania, reputatia fondurilor de investitii a fost afectata in anii tranzitiei de evenimentele mai putin fericite precum cazul FNI sau FNA. De atunci, populatia a ramas cu impresia gresita ca orice investitie in fonduri presupune pierderi.

Fondurile deschise isi investesc activele in: instrumente ale pietei monetare, obligatiuni municipale si/sau corporatiste, actiuni tranzactionate pe piata bursiera si alte valori mobiliare premise de autoritatea de reglementare si ca fiecare din aceste instrumente presupune un anumit grad de risc, rezulta ca si investitiei intr-un fond deschis de investitii ii este asociat un anume risc.

Rascumpararea unitatilor de fond
Investitorii in FDI –uri pot sa isi retraga suma investita oricand, partial sau complet printr-o cerere de rascumparare. Lipsa unei date scadente reprezinta unul dintre avantajele investitiei in astfel de fonduri.

SAI
SAI – Societatea de Administrare a Investitiei este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, care functioneaza numai in baza unei autorizatii din partea C.N.V.M. (Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare).

Modified duration – pentru un portofoliu de instrumente cu venit fix reprezinta modificarea procentuala aproximativa a valorii portofoliului ca urmare a modificarii cu 1% a randamentelor tuturor instrumentelor cu venit fix, care fac parte din structura acelui portofoliu. Spre exemplu, in cazul in care un fond are o valoare a indicatorului Modified duration de 1, o crestere a randamentelor de piata cu 0.5% pentru toate instrumentele din fond, ar determina o diminuare a valorii unitatii de fond de aproximativ 0.5%.

Intre ratele dobanzilor de piata si pretul instrumentelor cu venit fix exista o relatie inversa, in sensul ca o crestere a ratelor de dobanda conduce la o diminuare a valorii acestora. Modificarile ratelor de dobanda se reflecta imediat in valoarea unitatii de fond doar in cazul in care titlurile din portfoliu sunt evaluate prin metoda marcarii la piata si daca acestea sunt lichide. In cazul in care titlurile din portofoliu se evalueaza folosind metoda amortizarii, asa cum se intampla in cazul majoritatii fondurilor monetare si de obligatiuni din Romania, efectele modificarilor ratelor de dobanda asupra valorii unitatii de fond se reflecta doar la momentul vanzarii titlurilor, cand se inregistreaza diferenta dintre pretul folosit in evaluare si cel de piata.

Standardul international, adoptat inclusiv de catre Asociatia Europeana a Fondurilor si Administratorilor de investitii (EFAMA) pentru diferentierea fondurilor monetare de cele de obligatiuni este acest indicator, respectiv fondurile monetare au un modified duration sub 1, in vreme ce fondurile de obligatiuni prezinta un indicator supraunitar.

In functie de modul in care isi investesc activele (structura de portofoliu), fondurile deschise se grupeaza in patru categorii, fiecarei categorii fiindu-i asociat si un anume grad de risc:

1.Fonduri monetare : investesc in instrumente monetare si obligatiuni, cu obligatia ca „modified duration” pe intreg portofoliu sa nu treaca de 1; fondurile monetare pot fi :

Risc MINIM

a) de trezorerie scurta – maturitatea medie a plasamentelor este sub 60 de zile;

b) standard – cu modified duration maxim 1;

  1. Fonduri de obligatiuni si instrumente cu venit fix : investesc minim 90% din active in instrumente cu venit fix, nu sunt permise actiuni in portofoliu:

Risc MINIM – MEDIU

  1. Fonduri mixte (DIVERSIFICATE): investesc intr-un mixt de instrumente in orice combinatie si durata de detinere, care nu se regaseste in celelalte categori principale;

Risc MEDIU fondurile diversificate pot fi:

a) defensive – cu expunere pe actiuni de maxim 35%;

b) echilibrate – cu expunere pe actiuni intre 35% si 65% maxim;

c) dinamice – cu expunere pe actiuni de minim 65%;

d) flexibile – au caracteristic un mixt de instrumente, inclusiv actiuni, cu pondere si durata de de detinere variabile, actiunile putand fluctua de la 0% la 100%;

  1. Fonduri de actiuni : plasamente in actiuni de minim 85%;

Risc RIDICAT